Snack

เก็บได้ 1-3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเปิดแล้ว ควรทานให้หมดภายใน 3 วัน
เก็บได้ 1-3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเปิดแล้ว ควรทานให้หมดภายใน 3 วัน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์