HOTLINE :: 099-4164266, 085-1151027   
FOLLOW US ::

Snack

เก็บได้ 1-3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเปิดแล้ว ควรทานให้หมดภายใน 3 วัน
สูตร Premium Homemade ผลิตจากเมล็ดข้าวโพดเกรดเอและวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เก็บได้นาน 3 เดือน (ควรเก็บในที่พ้นจากแสงแดด เพราะจะทำให้สินค้าเสียคุณภาพ)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์